PowerFlow nach Anschluss Ø

Hersteller
Verfügbarkeit
GREEN Universal Filter - 100 mm Anschluss, D2= 140 , D3= 120 , H= 150 mm
GREEN Universal Filter - 100 mm Anschluss, D2= 140 , D3= 120 , H= 150 mm

inkl. MwSt. zzgl. Versand

GREEN Universal Filter - 100 mm Anschluss, D2= 200 , D3= 120 , H= 200 mm
GREEN Universal Filter - 100 mm Anschluss, D2= 200 , D3= 120 , H= 200 mm

inkl. MwSt. zzgl. Versand

GREEN Universal Filter - 110 mm Anschluss, D2= 140 , D3= 120 , H= 130 mm
GREEN Universal Filter - 110 mm Anschluss, D2= 140 , D3= 120 , H= 130 mm

inkl. MwSt. zzgl. Versand

GREEN Universal Filter - 115 mm Anschluss, D2= 150 , D3= 120 , H= 150 mm
GREEN Universal Filter - 115 mm Anschluss, D2= 150 , D3= 120 , H= 150 mm

inkl. MwSt. zzgl. Versand

GREEN Universal Filter - 125 mm Anschluss, D2= 170 , D3= 120 , H= 150 mm
GREEN Universal Filter - 125 mm Anschluss, D2= 170 , D3= 120 , H= 150 mm

inkl. MwSt. zzgl. Versand

GREEN Universal Filter - 150 mm Anschluss, D2= 190 , D3= 120 , H= 140 mm
GREEN Universal Filter - 150 mm Anschluss, D2= 190 , D3= 120 , H= 140 mm

inkl. MwSt. zzgl. Versand

GREEN Universal Filter - 150 mm Anschluss, D2= 190 , D3= 120 , H= 200 mm
GREEN Universal Filter - 150 mm Anschluss, D2= 190 , D3= 120 , H= 200 mm

inkl. MwSt. zzgl. Versand

GREEN Universal Filter - 150 mm Anschluss, D2= 190 , D3= 120 , H= 250 mm
GREEN Universal Filter - 150 mm Anschluss, D2= 190 , D3= 120 , H= 250 mm

inkl. MwSt. zzgl. Versand

GREEN Universal Filter - 50 mm Anschluss, D2= 135, D3= 120 , H= 130 mm
GREEN Universal Filter - 50 mm Anschluss, D2= 135, D3= 120 , H= 130 mm

inkl. MwSt. zzgl. Versand

GREEN Universal Filter - 50 mm Anschluss, D2= 140 , D3= 120 , H= 130 mm
GREEN Universal Filter - 50 mm Anschluss, D2= 140 , D3= 120 , H= 130 mm

inkl. MwSt. zzgl. Versand

GREEN Universal Filter - 55 mm Anschluss, D2= 140 , D3= 120 , H= 130 mm
GREEN Universal Filter - 55 mm Anschluss, D2= 140 , D3= 120 , H= 130 mm

inkl. MwSt. zzgl. Versand

GREEN Universal Filter - 55 mm Anschluss, D2= 140 , D3= 120 , H= 250 mm
GREEN Universal Filter - 55 mm Anschluss, D2= 140 , D3= 120 , H= 250 mm

inkl. MwSt. zzgl. Versand

GREEN Universal Filter - 60 mm Anschluss, D2= 140 , D3= 120 , H= 150 mm
GREEN Universal Filter - 60 mm Anschluss, D2= 140 , D3= 120 , H= 150 mm

inkl. MwSt. zzgl. Versand

GREEN Universal Filter - 60 mm Anschluss, D2= 140 , D3= 120 , H= 200 mm
GREEN Universal Filter - 60 mm Anschluss, D2= 140 , D3= 120 , H= 200 mm

inkl. MwSt. zzgl. Versand

GREEN Universal Filter - 61 mm Anschluss, D2= 117 , D3= 120 , H= 150 mm
GREEN Universal Filter - 61 mm Anschluss, D2= 117 , D3= 120 , H= 150 mm

inkl. MwSt. zzgl. Versand

GREEN Universal Filter - 65 mm Anschluss, D2= 120 , D3= 120 , H= 130 mm
GREEN Universal Filter - 65 mm Anschluss, D2= 120 , D3= 120 , H= 130 mm

inkl. MwSt. zzgl. Versand

GREEN Universal Filter - 65 mm Anschluss, D2= 120 , D3= 120 , H= 150 mm
GREEN Universal Filter - 65 mm Anschluss, D2= 120 , D3= 120 , H= 150 mm

inkl. MwSt. zzgl. Versand

GREEN Universal Filter - 65 mm Anschluss, D2= 120 , D3= 120 , H= 180 mm
GREEN Universal Filter - 65 mm Anschluss, D2= 120 , D3= 120 , H= 180 mm

inkl. MwSt. zzgl. Versand

GREEN Universal Filter - 65 mm Anschluss, D2= 120 , D3= 120 , H= 250 mm
GREEN Universal Filter - 65 mm Anschluss, D2= 120 , D3= 120 , H= 250 mm

inkl. MwSt. zzgl. Versand

GREEN Universal Filter - 65 mm Anschluss, D2= 140 , D3= 120 , H= 130 mm
GREEN Universal Filter - 65 mm Anschluss, D2= 140 , D3= 120 , H= 130 mm

inkl. MwSt. zzgl. Versand

GREEN Universal Filter - 65 mm Anschluss, D2= 140 , D3= 120 , H= 200 mm
GREEN Universal Filter - 65 mm Anschluss, D2= 140 , D3= 120 , H= 200 mm

inkl. MwSt. zzgl. Versand

GREEN Universal Filter - 65 mm Anschluss, D2= 140 , D3= 120 , H= 250 mm
GREEN Universal Filter - 65 mm Anschluss, D2= 140 , D3= 120 , H= 250 mm

inkl. MwSt. zzgl. Versand

GREEN Universal Filter - 70 mm Anschluss, D2= 120 , D3= 120 , H= 130 mm
GREEN Universal Filter - 70 mm Anschluss, D2= 120 , D3= 120 , H= 130 mm

inkl. MwSt. zzgl. Versand

GREEN Universal Filter - 70 mm Anschluss, D2= 120 , D3= 120 , H= 140 mm
GREEN Universal Filter - 70 mm Anschluss, D2= 120 , D3= 120 , H= 140 mm

inkl. MwSt. zzgl. Versand

GREEN Universal Filter - 70 mm Anschluss, D2= 120 , D3= 120 , H= 150 mm
GREEN Universal Filter - 70 mm Anschluss, D2= 120 , D3= 120 , H= 150 mm

inkl. MwSt. zzgl. Versand

GREEN Universal Filter - 70 mm Anschluss, D2= 120 , D3= 120 , H= 150 mm
GREEN Universal Filter - 70 mm Anschluss, D2= 120 , D3= 120 , H= 150 mm

inkl. MwSt. zzgl. Versand

GREEN Universal Filter - 70 mm Anschluss, D2= 120 , D3= 120 , H= 180 mm
GREEN Universal Filter - 70 mm Anschluss, D2= 120 , D3= 120 , H= 180 mm

inkl. MwSt. zzgl. Versand

GREEN Universal Filter - 70 mm Anschluss, D2= 120 , D3= 120 , H= 180 mm
GREEN Universal Filter - 70 mm Anschluss, D2= 120 , D3= 120 , H= 180 mm

inkl. MwSt. zzgl. Versand

GREEN Universal Filter - 70 mm Anschluss, D2= 120 , D3= 120 , H= 200 mm
GREEN Universal Filter - 70 mm Anschluss, D2= 120 , D3= 120 , H= 200 mm

inkl. MwSt. zzgl. Versand

GREEN Universal Filter - 70 mm Anschluss, D2= 120 , D3= 120 , H= 200 mm
GREEN Universal Filter - 70 mm Anschluss, D2= 120 , D3= 120 , H= 200 mm

inkl. MwSt. zzgl. Versand

GREEN Universal Filter - 70 mm Anschluss, D2= 120 , D3= 120 , H= 250 mm
GREEN Universal Filter - 70 mm Anschluss, D2= 120 , D3= 120 , H= 250 mm

inkl. MwSt. zzgl. Versand

GREEN Universal Filter - 70 mm Anschluss, D2= 140 , D3= 120 , H= 130 mm
GREEN Universal Filter - 70 mm Anschluss, D2= 140 , D3= 120 , H= 130 mm

inkl. MwSt. zzgl. Versand

GREEN Universal Filter - 70 mm Anschluss, D2= 140 , D3= 120 , H= 200 mm
GREEN Universal Filter - 70 mm Anschluss, D2= 140 , D3= 120 , H= 200 mm

inkl. MwSt. zzgl. Versand

GREEN Universal Filter - 75 mm Anschluss, D2= 120 , D3= 120 , H= 130 mm
GREEN Universal Filter - 75 mm Anschluss, D2= 120 , D3= 120 , H= 130 mm

inkl. MwSt. zzgl. Versand

GREEN Universal Filter - 75 mm Anschluss, D2= 120 , D3= 120 , H= 150 mm
GREEN Universal Filter - 75 mm Anschluss, D2= 120 , D3= 120 , H= 150 mm

inkl. MwSt. zzgl. Versand

GREEN Universal Filter - 75 mm Anschluss, D2= 120 , D3= 120 , H= 180 mm
GREEN Universal Filter - 75 mm Anschluss, D2= 120 , D3= 120 , H= 180 mm

inkl. MwSt. zzgl. Versand

GREEN Universal Filter - 75 mm Anschluss, D2= 140 , D3= 120 , H= 130 mm
GREEN Universal Filter - 75 mm Anschluss, D2= 140 , D3= 120 , H= 130 mm

inkl. MwSt. zzgl. Versand

GREEN Universal Filter - 75 mm Anschluss, D2= 140 , D3= 120 , H= 150 mm
GREEN Universal Filter - 75 mm Anschluss, D2= 140 , D3= 120 , H= 150 mm

inkl. MwSt. zzgl. Versand

GREEN Universal Filter - 75 mm Anschluss, D2= 180 , D3= 120 , H= 250 mm
GREEN Universal Filter - 75 mm Anschluss, D2= 180 , D3= 120 , H= 250 mm

inkl. MwSt. zzgl. Versand

GREEN Universal Filter - 80 mm Anschluss, D2= 140 , D3= 120 , H= 150 mm
GREEN Universal Filter - 80 mm Anschluss, D2= 140 , D3= 120 , H= 150 mm

inkl. MwSt. zzgl. Versand

Nach oben